Maatschap BRAINS         

   Home
   Contact
   Raadplegingen
   Informatie voor
       
patienten

·         Cerebrovsculair accident (CVA)


   Foto's en 
       
Beelden

 

 

                        

                                                     

In normale omstandigheden bevatten onze hersenen vocht dat zich rond de hersenen en in de vier vochtkamers van onze hersenen  bevindt.

Hydrocephalie is een toestand waarin er een teveel aan vocht, “ cerebrospinaalvocht”, aanwezig is in de vochtkamers van de hersenen. Deze vochtkamers worden ook wel “ventrikels” genoemd.

Dit teveel aan vocht resulteert in een toename van het volume van de ventrikels en een toename van de druk op het omringende hersenweefsel.

Hydrocephalie kan aangeboren of verworven zijn. De aangeboren vorm presenteert zich bij de geboorte en wordt door genetische of omgevingsfactoren veroorzaakt. De verworven vorm kan zich op elk moment van het leven presenteren en wordt veroorzaakt door bepaalde ziekten en door schedeltraumata.

De symptomen van hydrocephalie hangen af van de leeftijd waarop ze ontstaat , van de snelheid waarmee ze zich ontwikkelt  en van de interindividuele verschillen in het verdragen van bepaalde drukken in het ventrikelsysteem.

Zeer jonge kinderen zullen een snelle toename van de hoofd omtrek kennen terwijl oudere kinderen en volwassenen symptomen van hoofdpijn, braken, evenwichtsstoornissen,slechte coordinatie, gangproblemen, urineincontinentie en geheugenstoornissen zullen vertonen.

Hydrocephalie wordt gediagnostiseerd door een klinisch neurologisch onderzoek, door beeldvormingstechnieken, zoals echografie, CT scan , NMR, en door drukmetingssystemen.

 

Bestaat er een behandeling,

 

Meestal wordt een symptomatische hydrocephalie behandeld met het plaatsen van een shuntsysteem (een tube die onder de huid wordt geplaatst ) , dat het teveel aan vocht in het ventrikelsysteem afleidt naar de buikholte of naar de voorkamer van het hart.

In een beperkt aantal gevallen kan de hydrocephalie ongedaan gemaakt worden door een opening te maken tussen de hersenkamers zodat het vocht langs die weg naar de hersenoppervlakten kan om daar opnieuw opgenomen te worden.

 

Wat zijn de vooruitzichten:

 

De vooruitzichten hangen vooral af van de specifieke oorzaak van de hydrocephalie.

 

.