Maatschap BRAINS         

   Home
   Contact
   Raadplegingen
   Informatie voor
       
patienten

·         Cerebrovsculair accident (CVA)


   Foto's en 
       
Beelden

 

 

                        

   

Deze traumata komen zeer frekwent voor.

 

Soorten letsels:

 

  1. Letsels van de hoofdhuid:

Het betreft een wonde die meestal zeer hevig bloedt, zodat druk op de wonde nodig is om overvloedig bloedverlies te vermijden.

Het is aan te bevelen dat het slachtoffer zich meldt bij de huisarts of op een spoedafdeling van een ziekenhuis zodat de wonde kan worden schoongemaakt en eventueel gesloten kan worden. Bij vuile of geinfecteerde wonden moeten antibiotica gebruikt worden.

Een verblijf in het ziekenhuis is zelden nodig in de meeste gevallen.

  1. Letsels van de schedel:

De meeste breuken van de schedel worden op een niet operatieve manier behandeld, dwz met pijnstillende medicatie en meestal een korte observatie in het ziekenhuis.

Verplaatste breukfragmenten die drukken op de hersenen en breuken die een bloeding veroorzaken binnenin de schedel worden doorgaans operatief behandeld.

  1. Letsels van de hersenen:

Hersenschudding: patienten die na een ongeval het bewustzijn hebben verloren, braakneigingen hebben, hoofdpijn en lichtschuwheid vertonen, geheugenstoornissen en duizeligheid vertonen kunnen een hersenschudding hebben. De CT scan van de hersenen is altijd normaal en de patient wordt kort opgenomen ter observatie en kan zo medicatie krijgen als pijnbestrijding.

 

Hersenkneuzing: bij een zwaar schedeltrauma kan men een kneuzing van de hersenen oplopen. Dit betekent dat de hersenen zwellen en rood-blauw verkleuren, dit geeft specifieke beelden op het CT onderzoek.

Een kneuzing wordt meestal op een niet operatieve manier behandeld.

 

Bloedingen binnen de schedel of “intracraniele” bloedingen: er bestaan 4 soorten:

-         Extradurale bloedingen: bloedingen tussen het hersenvlies en de schedel

-         Subdurale bloedingen: bloedingen tussen het hersenvlies en de hersenen

-         Intracerebrale bloedingen: bloedingen in het hersenweefsel zelf.

                                                            Deze kunnen veroorzaakt worden door een ongeval

                                                           maar ook door hoge bloeddruk en door bloeding uit

                                                           abnormale bloedvaten. 

-         Subarachnoidale bloedingen: bloeding omheen de hersenen

                                                     Deze bloeding wordt meestal veroorzaakt door een   

                                                     Trauma of een misvorming op hersenbloedvaten. In geval van een misvorming moet deze bloeding operatief behandeld worden nadat er een CT scan of een NMR gemaakt is die de bloeding en zijn oorzaak aantonen. Meestal is er nog een specifiek bloedvaten onderzoek nodig, dat “angiografie” genoemd wordt.

In sommige gevallen zijn deze bloedingen dodelijk.

 

Hersenoedeem: dit betekent “zwelling van de hersenen”

Indien de zwelling beperkt blijft kan zij met medicatie verholpen worden en blijft de schade beperkt.

Indien de zwelling uitgesproken is kan het nodig zijn om, naast de medicatie, een drainage systeem (een tube aan te leggen thv de vochtkamers van de hersenen naar externe collectiezak).

Uitgesproken hersenoedeem kan dodelijk zijn.

 

Hersendood: we praten over hersendood als de patient, zonder dat hij verdovende middelen krijgt, geen enkele reaktie vertoont.

In deze situatie is het mogelijk dat het hart nog funktioneert dankzij de beademingsapparaten

Als deze toestand onomkeerbaar bevestigd wordt, kan er beslist worden de beademingsapparaten stop te zetten.                                                 

 

.