Maatschap BRAINS         

   Home
   Contact
   Raadplegingen
   Informatie voor
       
patienten

·         Cerebrovsculair accident (CVA)


   Foto's en 
       
Beelden

 

 

                        

                                                     

Lage rugpijn is heel frekwent probleem bij volwassenen en het is meer frekwent bij mensen met slechte algemene toestand (niet sportief, bureau werk, slechte houding tijdens dagelijkse activiteit, overgewicht, slechte manier van opheffen en transport van objecten en osteoporose).

Als men ouder wordt verzwakken de spieren en botten en tussenwervelschijven verslijten. Er treden verkalkingen op aan de rand van de wervels en deze verkalkingen worden arthrose genoemd.

Oorzaken  van rugpijn:

I- Verhoogde spierspanning: meestal is de pijn in dit geval van korte duur en verbetert met pijnstillende medicatie en rust voor een aantal dagen. Vervolgens kan de normale aktiviteit hernomen worden, mits aanpassing van de rug belasting totdat de spieren genezen zijn. Te lang rusten maakt spieren zwakker (mogelijks meer pijn later). Aktiviteit helpt de spieren in conditie te houden. Fysiotherapie kan helpen om de spannig te verminderen ( door massage, electrische stimulatie…etc) en de spieren te versterken (door oefeningen).

 

II- Hernia : Slijtage ter hoogte van de tussenwervelschijf.

III- Vernauwing van het ruggenmergkanaal door botaangroei en toename van de weke delen omheen het ruggenmerg.

           

Symptomen:

 

1- Rugpijn met uitstraling in een of twee benen meestal na een ongeval of verkeerde beweging, soms ook na een minimale activiteit.

2- Scherpe pijn in 1 of 2 benen die toeneemt bij hoesten en bij stappen.

3- Voosgevoel of tintelingen of krachtverlies in de benen, voeten en tenen.

4-Tekens van druk op de sphinkterzenuwen  zoals voosgevoel tussen de benen en problemen om te plassen en te ontlasten.

 

Indien u deze symptomen vertoont dient u uw arts te contacteren. Hij of zij kan na een klinisch onderzoek, beslissen of aanvullende diagnostiek, zoals foto s nodig zijn.

Behandeling:

Als de patient geen tekens van verlamming heeft, beginnen we meestal met een niet operatieve behandeling.

  1. Pijnstillende medicatie
  2. Infiltraties in het ruggenmergkanaal of thv de gewrichten van de wervelkolom.
  3. Kinesitherapie

 

 

Operatieve behandeling wordt overwogen in de volgende gevallen:

1.      Tekens van verlamming

2.      Heel belangrijke hernia of vernauwing van het ruggenmergkanaal

3.      Falen van de niet operatieve therapie                                                                   

                                                                           

Chirurgische behandeling:

1-     In geval van hernia: Verwijderen van de tussenwervelschijf samen met de hernia. Soms is het nodig om een tussenwervelschijf vervanger te plaatsen. Dit kan eigen bot, kunstbot of een kunsttussenwervelschijf zijn.

Deze ingrepen gebeuren langs de achterzijde van de rug. Plaatsen van een kunsttussenwervelschijf gebeurt langs de voorzijde van de rug (buik operatie).

2- In geval van vernauwing van her ruggenmergkanaal:wordt een deel van het bot verwijderd om meer ruimte voor het ruggenmerg te maken. Dit kan langs de achterzijde van de rug gebeuren. Indien er sprake is van een stabiliteits probleem kunnen plaat en schroefsystemen gebruikt worden.

 

 

IV- Andere oorzaken van rugpijn: Ontsteking van het bot, goed of kwaadaardige gezwellen van het bot. Deze aandoeningen zijn zeldzamer en komen dus minder frekwent voor.

 

.